Perilica rublja ne radi! - P&O 3. dio

1. Curi voda na spoju dovodne cijevi
Cijev nije dovoljno dotegnuta, oštećena brtva na spoju ili je napuknuta plastična prirubnica dovodne cijevi, Pokušati stegnuti papagajkama, postaviti novu brtvu ili zamjeniti dovodnu cijev.
2. Ispod perilice rublja curi voda
Otvoriti gornji i stražnji poklopac te locirati propuštanje. Obratiti pažnju na cijev od elektroventila do dozirne posude, cijev od dozirne posude do bubnja, cijev od bubnja do filtera, odvodnu gumenu cijev, semering bubnja, pumpu za izbacivanje vode.
3. Ispod vrata s unutarnje strane perilice curi voda
Probijena je guma vrata, rukom pretražiti puknuće. Također provjeriti da li guma dobro stoji u svom utoru (pričvršćena je bragom)
4. Oko elektroventila perilice curi voda
Oštećen ventil ili je labav spoj sa cijevima. Promjeniti elektroventil ili skratiti oštećeni dio cijevi.
5. Na dozirnoj posudi curi voda i prelijeva se po kučištu
Začepljena je cijev od dozirne posudice do bubnja ili je deterdžent u posudici zgrušan. Također je moguć kamenac u dozirnoj posudici pa mlaz nije pravilno usmjeren.
6. Ispod odvodnog filtera curi voda
Filter nije ispravno postavljen ili je oštećena gumena brtva. Moguće da se s vremenom kučište filtera deformiralo ili napuklo. Potražite oštećenja.
7. Perilica ne uzima vodu za pretpranje
Ventil vode otvoren i ima vode? Ako da moguće je da je mrežica sa stražnje strane elektromagnetnog ventila začepljena ili je mehanički kvar sa ventilom. Možda je pregorio električni ventil. Provjeriti da u perilici već nema vode ili je presostat blokirao u stanju "pun", Može biti i do kvara programatora. Provjeriti da li dolazi struja na elektroventil.

8. Perilica rublja ne izbacuje vodu
Začepljen odvodni filter, odvodna cijev savijena, turbina pumpe za izbacivanje blokirana, nešto je u cijevi koja vodi od bubnja do filtera, na pumpi nema napona ili je pumpa izgorila
9. Perilica rublja ne reagira ni na koji program
Da li ima napona na utičnici? Neispravan priključni vod stroja, neispravna glavna sklopka programatora ili je najprije neispravna bravica vrata. Pokušajte vrata malo jače zatvoriti.
10. Perilica stalno uzima vodu
Začepljena ili oštećena cijev presostata, neispravan presostat ili elektroventil mehanički neispravan.

Nema komentara:

Objavi komentar